Contacts

 

Pyroconsulta, s.r.o. 
Romanova 42, 
851 02  Bratislava

 

E-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk

Telefón: 02/ 43 41 14 10

Mobil: 0905 645 634

 

Číslo oprávnenia: VVZ-0419/09-01.1.

 

Odborný zástupca: Milan Dornič: 0905 645 634

Školitelia: Milan Dornič: 0905 645 634, Radoslav Lyžičiar: 0908 774 887