Contacts

Pyroconsulta, s.r.o. 
Pestovateľská 8, Bratislava

Číslo oprávnenia: VVZ-0419/09-01.1.

Kontakt:

  • e-mail: pyroconsulta@pyroconsulta.sk
  • www.pyroconsulta.sk
  • mobil: 0905 645 634
  • tel.č.: 02/43 41 14 10

Odborný zástupca:

  • Milan Dornič - 0905 645 634

Školitelia: 

  • Milan Dornič - 0905 645 634
  • Radoslav Lyžičiar - 0908 774 887