Pyroconsulta, s.r.o. ev. číslo: VVZ-0419/09-01.1.

 

Prečo e-learning?

 

Jednoduché riešenie

Školenia prostredníctvom portálu skolmesa.sk predstavujú jednoduchú formu elektronického vzdelávania v oblasti zákonom povinných školení. Jedinou požiadavkou je prístup na internet. Samotné ovládanie kurzov a školení je veľmi jednoduché a intuitívne, nie je potrebné špeciálne zaškolenie. Kurzy obsahujú taktiež veľké množstvo interaktívnych prvkov a úloh, ktoré robia samotný kurz zaujímavým. Zamestnávateľ aj zamestnanec má prehľad o absolvovaných kurzoch, ako aj nepretržitý prístup k nim.

Flexibilita a úspora času

Hlavnou výhodou online školení je, že sú pre Vás k dispozícii okamžite. Zamestnanci môžu absolvovať školenie vo svojej kancelárii na počítači, pričom si sami určujú vlastné tempo štúdia. Školenia sú spracované v súlade s platnou legislatívou a obsahujú potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre absolvovanie kurzu. Ihneď po úspešnom overení vedomostí má zamestnanec k dispozícii záznam o vykonanom školení s potrebnými inštrukciami a môže sa ďalej venovať svojej práci.

Dlhoročná skúsenosť

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú zárukou odbornosti a kvality jednotlivých školení. K online školeniam je poskytovaná kompletná podpora zahŕňajúca lektorský, aktualizačný a informačný servis, neobmedzené konzultácie a technickú podporu. Online školenia sú schválené príslušnými kontrolnými orgánmi a spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky.

Komplexné služby

Oblasť ochrany pred požiarmi a BOZP nie sú len školenia. Ponúkame Vám kompletné služby v danej oblasti, ako je vypracovanie kompletnej dokumentácie, poradenstvo, pravidelné prehliadky v rozsahu zákonných požiadaviek a pod. Viac informácií na www.pyroconsulta.sk

 

Ako to funguje?

Samotný systém zabezpečuje automaticky kompletnú organizáciu školení od sledovania termínov periodických školení, rozposielanie emailov, certifikáciu cez evidenciu a prehľady absolvovaných školení. V podstate jedinou úlohou správcu školení v spoločnosti je vkladanie nových a vyradenie odchádzajúcich zamestnancov.

Každému zamestnancovi je zaslaný email s prístupovými údajmi a výzvou k absolvovaniu školenia. Po prihlásení do svojho užívateľského konta absolvuje pridelený kurz. Po úspešnom absolvovaní kurzu systém zamestnancovi vystaví záznam o absolvovaní s ďalšími inštrukciami podľa dohody.

Systém automaticky sleduje periodicitu školení a upozorňuje zamestnancov na potrebu opakovaného absolvovania školenia prostredníctvom notifikačných emailov.

Správcovia školení a aj zamestnanci majú k dispozícii nonstop online podporu a v pracovných dňoch aj telefonickú podporu. Súčasťou podpory je taktiež odborné poradenstvo, ktoré zahŕňa odpovede na otázky k obsahu školenia, poradenstvo, aktualizačný a informačný servis. Súčasťou je aj technická podpora (problémy s prihlásením, technické problémy na strane užívateľov a pod.).